Vodiynoma jurnalining 2018 yil 2-soni 
                 

??? ?? ????? ???????
?????????? ??????? ?????? ???????? ?????.........................................................2
Қ?????? ????
?????ҳ???? ????????
???????? ?????????? ????????? ??????? ?? ??ҳ????? қ????
?????????? ????.........................................................................................................10
?????? ????????? ?? ????? ???????????????? ?????
?.???????????, ?.??????, ?.???????????
??????? ????????? ????? ?????? ??қ?????? ????...............................................17
?.?.??????????
????-???? ??? ???????????? ????????? ??????.......................................................22
?.?.?????????
???ғ??? ??????? ?ҳ??????? ?????? ????? ??????????? ?? ??????
????????????? ?????????? (XIX ??? ????? XX ??? ???????)............................34
???? ???????
?????? ???-????-???? ???????????......................................................................44
?.Ғ.?????????
?????????? қ???қ ????????????? ?????? ?????????? ?ҳ????.................................52
?.???????
????????????? ??? ???? ? ?????????
?????? ???????? ??????? ??????? ????????......................................................57
?????Қ????? ?????
?.???????
Ҳ?????? ?????? ???ғ??? ??????????? ?????????? ?????????:
?????????? ?????????????......................................................................................62
???????? ?? ???????????
?.?.???????????
?????????????? ????? ?? ??????? ????????? ????????????
??қ?????? ????............................................................................................................68
??????????, ????????? ?? ?????????
??????? ?? ???????????? ?????? ?????????.........................................................90
Қ????Қ??????? ?????????
?.?.???????????, ?.?????????, ?.Қ?ҳҳ????
????????? қ??????, ????????ҳ, ???????ҳ..............................................................98
??????
?.?.Ҳ??????
????қ ????, ????????? ????, ?????? ?? ????? ????? ???????...............................106

https://dump.uz/496de7d867a522d9d01d2fabd174e1d6​​​ dle 11.1